Polityka Prywatności

Administratorem danych jest Nehesi Design z siedzibą w Częstochowie 42- 200 na ulicy Witosa 1 m 188 NIP: 9490762910 REGON: 243106486. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach (SSL).

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:

- w celu wykonywania zawartej z Kupującym umowy sprzedaży;

- w celu prowadzenia konta Kupującego;

- w celu prowadzenia procedury reklamacyjnej

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji :

-  Nazwisko i imię.

-  Adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.

 - Numer telefonu oraz adres email.

-  Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku gdy zechcą Państwo otrzymać fakturę VAT.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

O ile Państwo wyrazili na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego/Użytkownika jest umowa zawarta z Administratorem przez akceptację Regulaminu i/lub obowiązujące przepisy prawa ( w tym Rozporządzenie)

Kupujący przy dokonywaniu zakupów podaje dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.

Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Kupującego podmiotom współpracującym w celu dostarczenia towaru oraz odbioru płatności za zakupiony towary.

Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zmiany lub zniszczenia.

Kupującemu/Użytkownikowi  w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora ma  prawo dostępu, aktualizacji,  żądania usunięcia danych samodzielnie w panelu klienta sklepu lub poprzez kontakt z obslugą sklepu nehesi@interia.pl

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego przez Administratora Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki Cookies

Galeria nehesi.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy  w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.